Un museu sota l'aigua

El mar Mediterrani ha estat al llarg de la història el gran nexe d'unió entre els pobles que l'envolten. A la vegada, rius, llacs i maresmes servien de vies de penetració cap a les zones interiors i les seves ribes esdevenien llocs idonis per a l'assentament de grups humans. Aquesta utilització contínua de les aigües ha anat deixant al seu si innombrables mostres de l'activitat humana en forma de vaixells enfonsats, construccions portuàries, etc. Durant les últimes dècades els avenços tecnològics i metodològics han permès l'accés a les restes arqueològiques subaquàtiques i el seu aprofitament com a font d'informació històrica, però al mateix temps, l'increment de la pressió humana damunt les costes i els fons marins han accelerat el procés de destrucció d'aquest patrimoni enormement fràgil.

Per resoldre aquests problemes, La Generalitat de Catalunya va crear l'any 1992 el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC) i li va encomanar com a missions, l'inventari, la protecció, la conservació, l'estudi i la difusió del patrimoni arqueològic de Catalunya que es troba submergit en aigües costaneres i interiors. Des del 1996, el CASC forma part del Museu d'Arqueologia de Catalunya.
El CASC desenvolupa projectes propis o proporciona suport tècnic a altres equips arqueològics externs i per això disposa de l'equipament, la maquinària i els instruments necessaris, entre els quals destaca el vaixell Thetis.

Submergeix-te amb el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya i descobreix la riquesa del patrimoni subaquàtic de Catalunya: visita un museu sota l'aigua.


Galeria d'imatges

Excavació subaquàtica

El Thetis

Plataforma de treball del CASC.


El món subaquàtic.

Deltebre I.


Navegants d'aiguamolls


Twitter
Facebook