Llibres digitals

Un llibre electrònic, o el sinònim complementari llibre digital, és un llibre editat en suport digital amb contingut de text, imatge o so que requereix mitjans informàtics per a ser reproduït. El Museu d'Arqueologia de Catalunya amb la col·laboració del Gabinet Tècnic del Departament de Cultura.

L'edició d'aquests llibres electrònics s'ha centrat a posar a l'abast de la ciutadania catàlegs virtuals d'exposicions temporals que permetin ampliar la seva difusió. Cada catàleg està estructurat seguint els mateixos criteris que la exposició presencial i, quan ha estat possible, s'han incorporat tots els materials gràfics i audiovisuals en un format àgil i atractiu. També es poden descarregar llibres electrònics en format pdf. 

Amb aquest servei es vol garantir la descàrrega, l'accés i la consulta legal de continguts, que s'ofereix a través d'una senzilla descarrega a través d'una plataforma oberta a tots els usuaris de continguts digitals.

Consulteu els volums editats.

També us recomanem la descàrrega de catàlegs ja exhaurits.


Twitter
Facebook