Exposicions


Filtres


L'Enigma Iber. Arqueologia d'una civilització

Seu Barcelona

30 d'abril 2021 / 16 de gener 2022

Entra

Un llegat pel MAC. Josep de C. Serra Ràfols (1900-1971)

Seu Barcelona

Un llegat pel MAC

Entra

Art Primer. Artistes de la Prehistòria - en línia

Seu Barcelona

Exposició en línia

Entra

Prehistòries. Catalunya abans de Catalunya

Seu Barcelona

Exposició de llarga durada

Entra

El pont de la mar blava. Fenicis i Grecs a la Mediterrània

Seu Barcelona

Exposició de llarga durada

Entra

L'herència de Roma. Les col·leccions romanes del MAC

Seu Barcelona

Exposició de llarga durada
.

Entra

La fragilitat en el temps. Col·lecció de vidres del MAC

Seu Barcelona

Exposició de llarga durada

Entra

Àmbit 1

Seu Empúries

Un poblament ancestral

Entra

Àmbit 2

Seu Empúries

Els inicis i la consolidació de l'empori grec

Entra

Àmbit 3

Seu Empúries

Una petita ciutat grega a l'occident mediterrani

Entra

Àmbit 4

Seu Empúries

L'arribada dels romans i la fundació de la nova ciutat

Entra

Àmbit 5

Seu Empúries

Viure a l'Emporiae romana

Entra

Àmbit 6

Seu Empúries

Crisi i reconversió de la ciutat

Entra

175 anys del Museu de Sant Pere de Galligants

Seu Girona

Exposició

Entra

El temps de la memòria

Seu Girona

Exposició

Entra

Els primers grups humans: caçadors i recol·lectors

Seu Girona

Exposició de llarga durada

Entra

Agricultors, ramaders, arquitectes funeraris i miners

Seu Girona

Exposició de llarga durada

Entra

Ferrers, colonitzadors i ibers

Seu Girona

Exposició de llarga durada

Entra

Romanització, antiguitat tardana i cristianisme

Seu Girona

Exposició de llarga durada

Entra