Exposicions


Filtres


NAUFRAGIS història submergida

Seu Barcelona

NOVA EXPOSICIÓ
NAUFRAGIS història submergida

Entra

ANTONI BREGANTE. Dibuixar l'arqueologia

Seu Barcelona

A partir de juny de 2022

Entra

Art Primer. Artistes de la Prehistòria - en línia

Seu Barcelona

Exposició en línia

Entra

Prehistòries. Catalunya abans de Catalunya

Seu Barcelona

Exposició de llarga durada

Entra

El pont de la mar blava. Fenicis i Grecs a la Mediterrània

Seu Barcelona

Exposició de llarga durada

Entra

L'herència de Roma. Les col·leccions romanes del MAC

Seu Barcelona

Exposició de llarga durada
.

Entra

La fragilitat en el temps. Col·lecció de vidres del MAC

Seu Barcelona

Exposició de llarga durada

Entra

Àmbit 1

Seu Empúries

Un poblament ancestral

Entra

Àmbit 2

Seu Empúries

Els inicis i la consolidació de l'empori grec

Entra

Àmbit 3

Seu Empúries

Una petita ciutat grega a l'occident mediterrani

Entra

Àmbit 4

Seu Empúries

L'arribada dels romans i la fundació de la nova ciutat

Entra

Àmbit 5

Seu Empúries

Viure a l'Emporiae romana

Entra

Àmbit 6

Seu Empúries

Crisi i reconversió de la ciutat

Entra

175 anys del Museu de Sant Pere de Galligants

Seu Girona

La història del museu en el transcurs dels anys

Entra

El temps de la memòria. Tresors del Museu d'Arqueologia de Catalunya

Seu Girona

Les col·leccions arqueològiques del museu

Entra

Primers grups humans. Caçadors i recol·lectors

Seu Girona

Exposició de llarga durada

Entra

Agricultors, ramaders, arquitectes funeraris i miners

Seu Girona

Exposició de llarga durada

Entra

Ferrers, colonitzadors mediterranis i ibers

Seu Girona

Exposició de llarga durada

Entra

Romanització, antiguitat tardana i cristianisme

Seu Girona

Exposició de llarga durada

Entra

L'audiovisual dels 100 anys

Seu Olèrdola Entra

Gran mosaic amb projeccions

Seu Olèrdola Entra

Àmbit central

Seu Olèrdola Entra