Missió

El Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) va ser creat per la Llei de Museus de 1990, amb la categoria de museu nacional. D'acord amb la seva llei fundacional, el museu té com a missió "mostrar permanentment els vestigis arqueològics que il·lustren l'evolució de Catalunya i el seu entorn durant la prehistòria i la història antiga".

Sobre la base d'aquest mandat, el museu ha construït un projecte museístic i cultural a partir d'una ambiciosa visió de futur, la d'esdevenir

“Un museu del segle XXI, on l’arqueologia ensenya, qüestiona, sorprèn i emociona...”

Així, per als anys vinents, el museu ha dissenyat un ambiciós pla estratègic, que pivota al voltant de set grans eixos o objectius estratègics:

 1. Un museu inclusiu i socialment responsable.
 2. Un museu obert, popular i amatent als interessos i necessitats dels seus públics.
 3. Un museu segur, confortable i universalment accessible.
 4. Un museu atractiu i inspirador, que aposta per la creació i la innovació.
 5. Un museu que contribueix decisivament a la recerca, conservació i difusió del patrimoni arqueològic nacional.
 6. Un museu que vol projectar-se arreu de Catalunya i el món.
 7. Un museu cooperatiu, eficient, transparent i sostenible.

Consulta l'Estratègia 2025 i descobreix la visió de futur del MAC

Memòria anual

La Memòria Anual recull diferents informacions i dades destacades relacionades amb el Museu d'Arqueologia de Catalunya. Una primera part inclou els indicadors bàsics del MAC, estructurats en cinc apartats:

 1. Garantim la identitat i la memòria col·lectiva
 2. Contribuïm a la creació de coneixement
 3. Dinamitzem el sector econòmic
 4. Apropem el coneixement a la societat
 5. Impactem territorialment

Els indicadors bàsics també inclouen dades significatives de les diferents seus (pressupost, reserves, objectes, biblioteca. Fons catalogat, visitants, usuaris recursos digitals i Acció educativa. Públic escolar. En una segona part es presenta un resum de les diferents activitats i projectes realitzats al llarg de l'any per cada una de les seus i estructura territorial del MAC.


Twitter
Facebook