Com s'ha fet?

El Museu d'Arqueologia de Catalunya està treballant intensament els darrers anys en la creació de recursos que apropin de manera experiencial el patrimoni arqueològic a la ciutadania.

Els recursos museogràfics digitals tenen qualitats que no tenen els recursos museogràfics tradicionals. Llegir un text imprès amb un discurs lineal és una activitat molt important en la consolidació de coneixements. Ara bé, l'assimilació i millora de la comprensió del passat es veurà amplificada si a més a més poden oferir un suport d'informació que interrelacioni d'altres recursos com el visual o l'interactiu.

Els recursos creats amb aquesta visió més completa del coneixement milloren la motivació. La capacitat per a comprendre els processos mitjanant els quals els investigadors han arribat a les seves conclusions també aporta un valor que apropa la recerca als resultats que finalment es divulguen.

Proposem que gaudiu dels següents vídeos, que ens mostren el procés de creació d'alguns dels més rellevants projectes de comunicació digital del nostre patrimoni arqueològic.


Creació de recursos multimèdia

Ullastret c. 250 aC. Making of


Creació de videos 360


Mapping del Mosaic del Circ


Twitter
Facebook