Sites

Home / Sites / Molí d'Espígol / Itinerary / 3. Singular Building B

3. Singular Building B

3. Singular Building B

Algunes de les edificacions del poblat destaquen especialment per la seva complexitat. Anomenats Edificis Singulars, no responen a un mateix patró. La seva singularitat prové de la seva estructura arquitectònica o de la seva disposició urbanística inusual. Aquest, situat entre els carrers 1, 2 i 3, segurament respondria a un edifici de dues o, fins i tot, tres espais diferents destinats a l’habitatge i al treball domèstic i emmagatzematge.

Practical Information

Opening hours, admission prices, getting there