Empúries

L’excavació del cardo B

Cardo B

Finalment parlem de l’altre sector d’excavació on treballem el tercer grup d’alumnes del curs.  Es tracta de l’excavació d’un tram de l’anomenat cardo B, un dels carrers nord-sud més dinàmics de la ciutat romana que comunicava amb el fòrum, permetia l’accés a les termes públiques i on es trobaven també nombrosos locals d’ús comercial i artesanal.

En aquest carrer ja s’havia treballat en anys anteriors, en els quals es varen excavar els nivells d’ús més recents, durant el segle II i III dC. Per sota, també en aquest cas, s’havia trobat la gran rasa realitzada prèviament a la inutilització definitiva de la claveguera central, que fins aleshores havia servit per a desguassar l’aigua residual de les termes.

grup durant excavació

En la nostra excavació pretenem deixar ben visible la interessant estructura hidràulica formada pel col·lector central i els nombrosos desguassos i embornals que hi abocaven les aigües residuals a banda i banda del carrer. A més, hem començat un sondeig que ajudarà a establir el moment de la definició d’aquest sistema de clavegueram i les fases més antigues de l’ús del carrer i del funcionament de les termes. 

grup d'excavació

Comments

detall d'una flor d'un dels mosaics d'Empúries

Una plataforma de comunicació i de participació on compartir les experiències dels participants del Curs d'Arqueologia d'Empúries

Què és el Curs d'Arqueologia d'Empúries? >
 Què és el Blog del Curs d'Empúries? >
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31