Empúries

I finalment, després de 3 setmanes... el curs ha acabat!! Els darrers dies han estat, com sempre, molt moguts, i per això hem hagut de deixar el nostre blog aparcat. Calia tancar l’excavació i deixar tot en ordre. A més, el dijous varem dedicar la tarda a una intensa sessió de registre estratigràfic per completar les fitxes de les unitats estratigràfiques i plantejar uns primers màtrix amb la interpretació de les seqüències que hem excavat.  

Els resultats de l’excavació realitzada al costat del pou de la Insula 30 varen permetre localitzar un dipòsit que hauria funcionat en relació amb el sistema d’extracció de l’aigua. I, per sota,  estructures precedents que hauran d’esperar a ser interpretades quan acabi l’excavació d’aquesta zona.

sector 1200

En els carrers, tant al Decumanus D com al Cardo B, hem pogut complir l’objectiu de documentar l’estructura del col·lector central fins arribar al seu fons format per una capa de petites pedres, així com els nombrosos desguassos i embornals que formaven part d’aquest mateix sistema de clavegueram.  L’excavació haurà de continuar en properes campanyes per determinar les diverses fases d’aquests carrers de la ciutat romana i els porticats i altres estructures que els emmarcaven.

   
darrers dies Decumanus D
final Cardo B
   

Els dos darrers dies d’excavació varem tenir nombroses visites, especialment dels periodistes convocats per la roda de premsa que es van interessar pels resultats i les troballes més significatives. (El Punt, El Diari de Girona, Telenoticies Comarques de TV3 -min. 12.54- i Informatius de TVE -min. 10.50).

També en els darrers dies s’havia de complir amb altres tradicions del curs, molt més lúdiques, com la festa romana!!! Aquest any algunes de les disfresses estaven molt elaborades, com el casc corinti de Sonsoles - Minerva!!

festa romana
Cardo B

Finalment parlem de l’altre sector d’excavació on treballem el tercer grup d’alumnes del curs.  Es tracta de l’excavació d’un tram de l’anomenat cardo B, un dels carrers nord-sud més dinàmics de la ciutat romana que comunicava amb el fòrum, permetia l’accés a les termes públiques i on es trobaven també nombrosos locals d’ús comercial i artesanal.

En aquest carrer ja s’havia treballat en anys anteriors, en els quals es varen excavar els nivells d’ús més recents, durant el segle II i III dC. Per sota, també en aquest cas, s’havia trobat la gran rasa realitzada prèviament a la inutilització definitiva de la claveguera central, que fins aleshores havia servit per a desguassar l’aigua residual de les termes.

grup durant excavació

En la nostra excavació pretenem deixar ben visible la interessant estructura hidràulica formada pel col·lector central i els nombrosos desguassos i embornals que hi abocaven les aigües residuals a banda i banda del carrer. A més, hem començat un sondeig que ajudarà a establir el moment de la definició d’aquest sistema de clavegueram i les fases més antigues de l’ús del carrer i del funcionament de les termes. 

grup d'excavació
detall d'una flor d'un dels mosaics d'Empúries

Una plataforma de comunicació i de participació on compartir les experiències dels participants del Curs d'Arqueologia d'Empúries

Què és el Curs d'Arqueologia d'Empúries? >
 Què és el Blog del Curs d'Empúries? >
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31