Empúries

Ahir dimarts un xàfec ens va fer marxar corrent de  l’excavació al matí.  Després d’una estona de treball al laboratori varem poder tornar a la feina i a la tarda ens va visitar el Dr. Josep Maria Nolla, catedràtic d’Arqueologia de la Universitat de Girona i gran amic d’Empúries, per a oferir-nos la darrera de les conferències del curs. La seva estreta vinculació amb els cursos d’Empúries es remunta a la seva època d’estudiant i posteriorment va continuar durant molts anys amb el seu treball com a arqueòleg dins de l’equip responsable de les excavacions emporitanes, i també com a conservador del museu.

conf. Nolla

Com a gran coneixedor del món romà al nord-est peninsular va oferir-nos en la seva xerrada una visió general de l’urbanisme romà a l’àrea que ocupa l’actual Catalunya a través de l’estudi de diversos casos com són Iesso (Guissona), Dertosa (Tortosa), Barcino (Barcelona), Baetulo (Badalona) o Gerunda (Girona).

Cardo B

Finalment parlem de l’altre sector d’excavació on treballem el tercer grup d’alumnes del curs.  Es tracta de l’excavació d’un tram de l’anomenat cardo B, un dels carrers nord-sud més dinàmics de la ciutat romana que comunicava amb el fòrum, permetia l’accés a les termes públiques i on es trobaven també nombrosos locals d’ús comercial i artesanal.

En aquest carrer ja s’havia treballat en anys anteriors, en els quals es varen excavar els nivells d’ús més recents, durant el segle II i III dC. Per sota, també en aquest cas, s’havia trobat la gran rasa realitzada prèviament a la inutilització definitiva de la claveguera central, que fins aleshores havia servit per a desguassar l’aigua residual de les termes.

grup durant excavació

En la nostra excavació pretenem deixar ben visible la interessant estructura hidràulica formada pel col·lector central i els nombrosos desguassos i embornals que hi abocaven les aigües residuals a banda i banda del carrer. A més, hem començat un sondeig que ajudarà a establir el moment de la definició d’aquest sistema de clavegueram i les fases més antigues de l’ús del carrer i del funcionament de les termes. 

grup d'excavació

El passat dimarts a la tarda, amb els membres de l’equip de SOT, varem poder contrastar els resultats preliminars dels treballs de prospecció que, com a pràctica, havíem realitzat prèviament. Tota una experiència veure els resultats de la feina feta el mateix dia,  que ens permeten intuir les construccions existents sota terra en un sector encara no excavat de la ciutat romana!!

prospeccio georadar

Ekhine Garcia, en nom de l’empresa SOT, ens han proporcionat molt amablement unes primeres imatges obtingudes arrel de la prospecció i els comentaris que us transcrivim tot seguit.

resultats SOT

A la part superior d’aquesta imatge es pot veure el mapa magnètic de la zona explorada, de 80 m x 20 m d'extensió. La prospecció magnètica es va efectuar amb un gradiòmetre Bartington Grad-601 dual, amb una densitat de lectura de 0.5 m x 0.25 m. Els valors negatius, associats a elements constructius, s'han representat en negre. Els valors positius, associats a zones receptores de sediments o a paviments, s'han representat en blanc.

A la part inferior s'ha representat un detall del mapa magnètic a la zona explorada mitjançant el georadar, i els resultats de la prospecció de georadar efectuada pels alumnes en aquesta mateixa zona. La prospecció s’ha fet amb el sistema IDS Hi-Mod amb antenes de 200 MHz i 600 MHz, amb una densitat de lectura de 0.2 m x 0.02 m. Les zones d'alta reflectivitat, associades a elements constructius, s'han representat en negre. La comparació de les dues imatges mostra una gran concordança però, com era d'esperar, els resultats de la prospecció georadar proporcionen una millor definició dels elements constructius.

xerrada prospeccions

Enllaços relacionats: http://sotprospection.wordpress.com/ | www.sotprospection.com

Els primers dos dies d’aquesta setmana els hem dedicat a fer una activitat diferent. Experts de l’empresa SOT, Roger Sala, Ekhine Garcia i Robert Tamba han vingut per a explicar-nos el funcionament dels diferents sistemes de prospecció geofísica que s’utilitzen en arqueologia.

La tarda de dilluns la varem dedicar a unes xerrades introductòries sobre les característiques, avantatges i limitacions dels diferents sistemes (magnètic, georadar i geoelèctric) i la seva aplicació en arqueologia. Aquests mètodes, junt amb la interpretació dels experts, ens permeten conèixer de forma no invasiva les possibles estructures o altres tipus d’evidències que pugui haver-hi sota terra.

georadar
magnètic

Aquest matí hem posat en pràctica els coneixements adquirits durant la sessió de la dilluns a la tarda. Hem estat provant, per grups, els diversos mètodes, cadascun dels quals amb unes característiques i condicionants determinats.  Aquesta tarda podrem  analitzar els resultats provisionals de la zona prospectada, als camps situats al sud-oest de la ciutat romana.

elèctric

Enllaç relacionat: www.sotprospection.com

Avui parlem del segon sector d’excavació que correspon a un tram del decumanus D de la ciutat romana, que limita l’Ínsula 30 pel sud.  Un cop net aquest sector i a partir dels nivells deixats després de la darrera campanya, el nostre objectiu durant el curs serà excavar la claveguera central del carrer i arribar als nivells de l’empedrat de la part inferior.

D’altra banda, l’excavació d’aquest carrer té com a objectiu comprendre l’evolució urbana d’aquesta zona i les seves fases, a més de conèixer com funcionen els nivells del carrer en relació amb els locals i àmbits domèstics contigus. Aquests dies s’han pogut identificar diversos fornets de forja sobre els nivells del carrer i el que podria ser el basament per a una columna de fusta vinculada a una de les tabernae.

Decumanus D
DSCN2736

És molt interessant l’estratigrafia que podem observar i que va ser tallada per la gran rasa d’espoliació de les lloses de pedra que cobrien la claveguera central.  Aquest espoli es degué produir entorn del pas del segle I al segle II dC paral•lelament a obres constructives importants realitzades a les termes i a les altres construccions de l’Ínsula 30. Una vegada inutilitzada l’antiga claveguera i segurament substituïda per un altre sistema d’evacuació de les aigües residuals, el carrer va continuar sent utilitzat fins a l’abandonament definitiu de la ciutat romana, a les darreries del segle III dC.

Han col·laborat en aquesta entrada del blog: Fede i Sergio

Pou

Després de la primera neteja general de la zona, hem començat amb les feines d’excavació en els tres sectors en què se han repartit els alumnes del curs. El primer grup treballa al costat del gran pou de les termes de l’Ínsula 30 d’Empúries, que té 30 metres de profunditat!!

En aquest punt restava encara per excavar un gran farcit amb nombrosos materials de l’abandonament d’aquestes estructures. Els indicis que tenim fan preveure que en el lloc que estem excavant existia un gran dipòsit o cisterna vinculat amb el sistema hidràulic de les termes.

Primer grup d'excavació

Durant la tarda els participants del curs varem poder visitar les zones excavades de la ciutat romana acompanyats per en Pere Castanyer, arqueòleg del MAC Empúries que també forma part de l’equip encarregat de les activitats del curs, amb l’objectiu de completar les visites del conjunt arqueològic. La visita va començar a la muralla meridional de la ciutat romana i va continuar amb el fòrum i les grans domus romanes. Hem de dir que el sector del fòrum ha estat recentment objecte d’una important intervenció de restauració i museïtzació.

CIMG2482

La imatge actual del fòrum recupera de forma fidedigna, amb nous elements, el funcionament d’aquest conjunt monumental que va ser el centre polític, administratiu i religiós de la ciutat en època romana.  

Vista aèria del fòrum

Ahir varem començar els primers treballs d’excavació del 65è curs d’Arqueologia d’Empúries. Prèviament es va fer una presentació general de les intervencions realitzades fins ara a l’Insula 30 de la ciutat romana i en els carrers que l’envolten, zones on es situen els tres sectors de l’excavació que es preveu realitzar. A continuació, el primer matí cal dedicar-lo als feixucs però ineludibles treballs de neteja, que ens permetran preparar convenientment les diverses zones a excavar.

Insula 30
Estudiants del curs d'Empúries excavant

La primera tarda, els alumnes del curs la van dedicar a conèixer una dels dues grans zones del conjunt arqueològic: la Neàpolis, el principal nucli urbà de la ciutat grega d’Empòrion. La visita va estar comentada per part de Joaquim Tremoleda, arqueòleg del MAC Empúries que forma part de l’equip organitzador del curs, i que a través de l’explicació dels diferents sectors del jaciment va anar exposant la seva evolució històrica.

La visita va començar a l’àrea industrial fora del recinte emmurallat i va continuar amb l’explicació de la zona dels temples, les diverses construccions domèstiques, l’àgora i les restes de l’estoa hel•lenística que conserva dues cisternes en molt bon estat. Finalment es va visitar el sector de l’anomenada basílica paleocristiana així com les cambres funeràries que l’envolten.

La visita va finalitzar al museu, amb una interessant exposició que segueix un recorregut cronològic i que permet obtenir una visió de l’evolució del jaciment acompanyada de les peces arqueològiques més significatives conservades a Empúries. En el museu s’exposa avui la estàtua hel•lenística de marbre coneguda com “l’Esculapi d’Empúries”, que és un una imatge simbòlica i una de les peces més importants de l’antiga Empòrion.

CIMG2442

Han col·laborat en aquesta entrada del blog l’Oscar, la Macarena, l’Ana, en Juan Manuel, la Mónica i la Laura.

El passat diumenge 4 de juliol es va inaugurar el 65è Curs d’Arqueologia d’Empúries. L’acte d’inauguració el varen iniciar el Sr. Xavier Llovera, director del Museu d’Arqueologia de Catalunya, i la Sra. Marta Santos, coordinadora de la seu d’Empúries del MAC, que com a directora del curs va explicar els objectius i la dinàmica de funcionament, i va ressaltar també la llarga tradició d’aquest Curs d’Arqueologia i la seva importància dins de les activitats formatives i de recerca que es duen a terme des d’Empúries.

CIMG2392

A continuació, l’alcalde de l’Escala, Sr. Estanislau Puig, va donar la benvinguda als participants del curs a aquesta vila marinera, estretament vinculada a Empúries, i els va convidar a participar de les activitats d’estiu de la població.

Finalment, tots els alumnes participants es van presentar i van explicar la seva procedència i els seus projectes acadèmics en curs.

Tot seguit, va tenir lloc un petit refrigeri al claustre del museu on vam poder tastar un producte típic de l’Escala: les seves gustoses anxoves!

CIMG2404

Tot està a punt per a l'arribada dels participants del 65è Curs d'Arqueologia d'Empúries. Demà diumenge la calma i el silenci del museu es veuran alterats per l'arribada de trenta estudiants de molt diverses procedències: Sevilla, Múrcia, Granada, Madrid, Santiago de Compostela, Saragossa, Ciudad Real, Barcelona, París... Tots arribaran amb ganes de treballar i amb ganes d'aprendre.

Durant tres setmanes, conviurem 24 hores al dia, des de l'esmorzar fins a l'hora d'anar a dormir, alternant jornades de treball, sessions teòriques i hores d’esbarjo, però amb la il·lusió de conèixer un nou jaciment, una nova excavació i uns nous amics amb qui compartir bones estones i milers de records.  

residencia estudiants empúries
interior de les habitacions
eines d'excavació

Després de sis estius consecutius excavant a la ciutat grega, concretament en el marc del projecte d’intervencions a l’estoa de la Neàpolis, per a la 66a edició del Curs d’Arqueologia d’Empúries hem decidit tornar, de nou, a la ciutat romana per continuar amb una de les excavacions més interessants i intenses que s'han dut a terme en els darrers anys a Empúries.

L'excavació de l'insula 30 és, sens dubte, una de les intervencions que més satisfaccions ha produït als investigadors d'Empúries i també als visitants. La descoberta, l'any 2000, de  les restes de les termes públiques, situades en aquest lloc de la ciutat romana, ha permès ampliar el coneixement de l’antic urbanisme emporità i, amb això, continuar amb la descoberta d’un jaciment que encara té molts secrets amagats.

Els treballs d’excavació que realitzaran enguany els alumnes del curs es desenvoluparan especialment en els carrers adjacents de l’insula 30 on, des del 2007, s'està treballant amb la voluntat de conèixer el funcionament de la trama urbana de la ciutat amb la complexa successió d'estructures que van des del segle I aC al segle III dC.

Entre les restes més interessants documentades en les anteriors campanyes hi ha el sistema de clavegueram, molt ben conservat, que recollia les aigües residuals procedents de l'edifici de les termes i de les tabernae contigües.

Durant el curs, a més de l'excavació arqueològica, s'organitzen una sèrie de conferències i activitats –com ara un taller de prospecció arqueològica- que volen aprofundir en el tema monogràfic d'enguany: “La ciutat romana: trama i estructura". A això s’afegeixen les tradicionals sortides per visitar museus i altres jaciments d'interès.

Descarrega't el programa:

neapolis d'Empúries
vista aèria de la neàpolis i el museu d'empúries
detall d'una flor d'un dels mosaics d'Empúries

Una plataforma de comunicació i de participació on compartir les experiències dels participants del Curs d'Arqueologia d'Empúries

Què és el Curs d'Arqueologia d'Empúries? >
 Què és el Blog del Curs d'Empúries? >
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31