Un museu Nacional

El Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) va ser creat per la Llei de Museus de 1990, amb la categoria de museu nacional. D'acord amb la seva llei fundacional, el museu té com a missió "mostrar permanentment els vestigis arqueològics que il·lustren l'evolució de Catalunya i el seu entorn durant la prehistòria i la història antiga".
Sobre la base d'aquest mandat, el museu ha construït un projecte museístic i cultural a partir d'una ambiciosa visió de futur, la d'esdevenir "un museu del segle XXI, on l'arqueologia ens ensenya, ens inspira i ens emociona".

Així, per als anys vinents, el museu ha dissenyat un ambiciós pla estratègic, que pivota al voltant de set grans eixos o objectius estratègics:

1. Un museu inclusiu i socialment responsable.
2. Un museu obert, popular i amatent als interessos i necessitats dels seus públics.
3. Un museu segur, confortable i universalment accessible.
4. Un museu atractiu i inspirador, que aposta per la creació i la innovació.
5. Un museu que contribueix decisivament a la recerca, conservació i difusió del patrimoni arqueològic nacional.
6. Un museu que vol projectar-se arreu de Catalunya i el món.
7. Un museu cooperatiu, eficient, transparent i sostenible.


Twitter
Facebook