Ullastret

Home / Seus / Ullastret / Recerca i conservació

Recerca i conservació

El MAC Ullastret programa anualment la campanya d'excavacions a l'oppidum del Puig de Sant Andreu d'Ullastret

Les cisternes 2 i 3 de l'oppidum del Puig de Sant Andreu (Ullastret)

Estudi arquitectònic i arqueològic de les cisternes

Campanya d'excavacions 2012

Els cranis enclavats

1st. MAC International Workshop of Archaeological Geophysics MAC-IWAG

El primer curs sobre geofísica aplicada a l'arqueologia 

Campanya d'excavacions 2011

Les estructures defensives

MAC Ullastret

Afores s/n
Puig de Sant Andreu
17114 Ullastret
Tel. / Fax 972 17 90 58
macullastret.cultura@gencat.cat