Girona

EN BONES MANS

ACTUALMENT........

En procés

Aquest mes el laboratori ha iniciat la restauració d’una espasa de ferro (600-575aC). L’espasa d’antenes es conserva amb un estat de conservació bastant delicat, forma part del fons del museu des de la seva donació, fruit d’una troballa fortuïta entorn l’any 1947 a l’antic paratge de L'Estany, a Camallera (Alt Empordà).

L'objectiu principal del procés de conservació i restauració que ara s'inicia pretén revisar el seu estat de conservació atès que es tracta d'un objecte que s'exposarà de manera permanent al Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona. 

Cal dir, que el seu estat actual és resultes de la transformació soferta per l’objecte  durant el període d’enterrament, i és agreujat per una intervenció de restauració anterior que ara ens veiem obligats a eliminar. Es podria dir que la restauració vol “descobrir l’objecte inicial” i per això és necessari efectuar unes accions per garantir-ne la seva pervivència i que ajudaran que l’objecte sigui més comprensible.  En el cas de l’espasa consistirà majoritàriament en operacions de neteja, centrades en l’eliminació parcials dels productes d’alteració i dels materials aplicats en l’antiga restauració.

RX

L'espasa vista per RX

El procés de neteja és un dels processos més delicats i compromesos, i és necessari avaluar amb precisió què és el que s’elimina i què cal conservar com a testimoni d’una part de la història de l’objecte. Estudiar a fons l’objecte i la naturalesa de les patologies que afecten un bé patrimonial és un dels factors principals per assolir correctament qualsevol intervenció de conservació i restauració. En el cas de l’espasa d’antenes de Camallera es van efectuar exàmens radiològics mitjançant raigs X (al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya) per determinar amb exactitud l’abast de la corrosió i l’absència de possibles decoracions.

Per conèixer més aspectes sobre el jaciment i l’objecte podeu consultar:

Pons, E., 1984, L'Empordà, de l'edat del bronze a l'edat del ferro, Sèrie Monogràfica 4, especialment p. 229-233; foto 6, fig.1.2 i 3.

Palol, P., 1948, Una necrópolis de la Edad del Hierro descubierta en Camallera, a A.I.E.G., vol. Nº III,  p. 252-256

http://revistas.usal.es/index.php/0514-7336/article/viewFile/1437/1504

Febrer-març de 2017 

Brigantina Rocabruna retocada

Aquest darrer mes el Laboratori de Restauració ha intervingut sobre alguns dels objectes de ferro que han de participar a l’exposició “Cavallers i ferrers al Castell de Rocabruna”, a la Casa de Cultura (Girona). Els elements de naturalesa fèrrica són especialment sensibles a les variacions de temperatura i humitat ambiental, de manera que s’activen processos de corrosió que cal prevenir i fer un seguiment acurat.

L’exposició, que s’inaugurà el passat  21 de Març, mostra els resultats obtinguts en les diverses campanyes d’excavació efectuades al castell de Rocabruna (Camprodon), a càrrec del Servei de Monuments de la Diputació de Girona i l’equip d’arqueòlegs d’In Situ, s.c.p.

http://www.casadecultura.org/activitats/448/18812/inauguracio-de-l-exposicio-quot-cavallers-i-ferrers-al-castell-de-rocabruna-quot

Una de les peces intervingudes ha estat una placa de brigantina de ferro amb reblons de coure (ss. XIV-XV). Una il·lustració del Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque Carlovingienne à la Renaissance (vol. 5, p. 231) de Viollet-le-Duc, publicat el 1874, ens mostra com aquest element era part d’una cuirassa formada per petites làmines a manera d’escates, subjectes amb reblons a una tela de lona o cuir. 

Brigantina VleDuc copia

Si en vols saber més pots consultar els següents enllaços:

https://tribunadarqueologia.blog.gencat.cat/2013/10/16/darreres-intervencions-al-castell-de-rocabruna-beget-ripolles/

Agustí Farjas, Bibiana «Castell de Rocabruna (Camprodon, Ripollès) 2010-2011». Onzenes jornades d'Arqueologia de les comarques de Girona, 2012, pàg. 437-443 [Consulta: 12 setembre 2014].

http://www.ddgi.cat/recursos/servei/2013/doc/Castell_de_Rocabruna_2011.pdf

Durant els mesos de gener i febrer de 2017

IMG_9086

Des del laboratori de restauració s'han preparat  els objectes que formen part de l’exposició del Geni culinari. Alguns d’ells corresponen a atuells ceràmics, que no han estat mai exposats, i ha calgut revisar-ne l’estat de conservació atès que foren restaurats d’antic.

La seva procedència és diversa (Agullana, Anglès, Bordils, entre d’altres) i són representatives d’una àmplia cronologia (del període Neolític fins l’Ibèric).

Durant el mes de desembre de 2016

foto 1
foto recreacio crani

Aquest Os de les Cavernes trobat a la Cova dels Ermitons de Sales de Llierca (Alta Garrotxa), s'exposarà a les sales del Museu d'Arqueologia de Girona. Per fer-ho però, cal fer una restauració detallada, eliminant aquells materials emprats en la darrera restauració, que dificulten la visualització de tots els seus ossos, i poder així entendre i recrear com era el crani d'un ós de les cavernes del paleolític (dibuix).

Per informació més detallada:

Ursus spelaeus.pdf 652,19 kB
Ermitons.pdf 563,48 kB

Durant el mes de novembre de 2016 .......

besalu2

L'any 1960 es va portar a terme una excavació arqueològica a la vil·la romana de Can Ring, situada als afores de Besalú, que havia estat descoberta tot just un any abans. Durant els treballs, dirigits per Marta Corominas -filla de l'il·lustre Dr. J.M. Corominas- es van recuperar diversos materials, entre els que destacaven nombrosos fragments de pintura mural que originalment decoraven les parets de la part residencial de la vil·la.

A partir del 2017, i gràcies a la restauració feta als laboratoris del Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona, algunes de les pintures de Can Ring es podran veure de manera permanent a l'Espai Besalú, un centre d'interpretació sobre l'origen i història d'aquesta població garrotxina.

Per informació més detallada:

Durant el mes d'octubre de 2016......

Acabant-cràter

La Laura Lara, restauradora del MAC-Girona, està donant els últims retocs a un cràter de figures roges de finals del s. V aC del jaciment de Mas Castellar de Pontós que forma part de la col·lecció permanent del Museu. Ja la podeu veure a l'exposició "El vi grec. De l'antiguitat als cellers catalans actuals", del MAC-Barcelona!

Breu descripció de la peça:

Crater àtic de figures roges, Mas Castellar (Pontós)

f. s V aC,  Ceràmica, a torn, i envernissada

Durant la campanya d’excavacions de l’any 2001, del jaciment ibèric de Mas Castellar de Pontòs, a l’interior d’una sitja es va trobar una gran quantitat de peces de ceràmica de figures roges que procedien totes elles de la mateixa peça.

L’estudi de la mateixa va permetre conèixer que va ser adquirida per un iber a la veïna colònia grega d’Emporion, com a mostra d’exhaltació i prestigi del seu propietari. A més, es sap que la família propietària d’aquesta peça, que gaudia d’un nivell social i adquisitiu alt, després de l’incendi al seu habitatge, van llençar la runa amb les vaixelles trencades a l’interior d’una sitja.

Després d’un complex procés de restauració de 115 fragments diferents, es va poder observar com aquesta peça de ceràmica mostrava una sèrie d’escenes amb personatges mitològics. Per una banda hi podem veure homes nus amb corones vegetals al cap i portant torxes, participant de la celebració nocturna del Komos (la processó ritual en honor al déu Dionís). També hi apareixen tres joves parlant, amb una cinta al cap i tapant el seu cos nu amb un himatió (túnica). La peça s’atribueix tant al taller de Cleofon (en el cas de les escenes) com al del pintor de Pothos (pel seu estil).

Per informació més detallada: