Girona

Home / Seus / Girona / Publicacions

Publicacions

Per a compra o intercanvi

MAC Girona
Biblioteca-Intercanvi
Pedret, 95. 17007 Girona
Tel. 972 20 46 37 | Fax 972 21 64 87
jllorens@gencat.cat

Cypsela

Revista de recerca sobre prehistòria, protohistòria i món iber

Guies del Museu de Sant Pere de Galligants

Les guies de les col·leccions del MAC Girona

Catàlegs del MAC - Girona

Catàlegs de les exposicions

Altres publicacions

Les altres publicacions