Girona
Comparteix: 

Funcionament de l'activitat

Esquema de funcionament i materials de suport

L'activitat Gerunda romana es pot desenvolupar triant una de les tres opcions següents (féu clic en cadascuna de les opcions per saber-ne més):

L'esquema de funcionament es basa en tres fases:

Treball previ a l’aula
pptweb

El treball previ consisteix en una introducció basada en una presentació multimèdia, formada per un conjunt d’imatges i explicacions que situen a l’alumnat en el període històric que treballaran durant tot el procés.

A l'enllaç següent trobareu més detall sobre els continguts: presentació multimèdia.

 Treball sobre el terreny
Estudiants fent itinerari

La proposta està integrada per dues activitats complementàries (A i B). L’ordre en què es realitzin no influeix en el desenvolupament de l’activitat.

ACTIVITAT A. El taller Com era una ciutat romana com Gerunda?, que es realitza al Monestir de Sant Pere de Galligants, seu del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona. Durada aproximada: 2 hores.

ACTIVITAT B. L’itinerari a peu Descobrint la Girona Romana té dues alternatives segons les disponibilitats temporals del centre.

  • Itinerari 1: es desenvolupa des de Sobreportes fins a la Plaça del Correu Vell i tornada pel carrer de la Força fins a la Plaça de la Catedral. Durada aproximada: 1 hora i 30 minuts.
  • Itinerari 2: es desenvolupa des de Sobreportes fins a la Plaça del Correu Vell, continuant fins a Torre Gironella. Durada aproximada: 2 hores i 30 minuts i 3 hores.

Per cadascuna de les activitats hi ha un conjunt de propostes per treballar durant el recorregut i durant la realització del taller. Aquestes propostes les trobareu a l’apartat Recursos educatius.

Treball posterior a la sortida
interrogant

Per finalitzar el procés s’han seleccionat un conjunt de propostes per treballar els continguts relatius a la Girona romana a partir de la informació extreta durant el treball previ a l'aula i la sortida des de diferents matèries curriculars. Aquestes propostes les trobareu a l'apartat Recursos educatius.

A l’alumnat se li haurà proposat a l'inici resoldre un enigma: Com era Gerunda

La resolució a aquest enigma arribarà amb la realització de l’itinerari i el taller del museu. Un cop realitzades les activitats es proposa a l'alumne un treball en grup cooperatiu que consistirà en recopilar tota la informació que ha obtingut l'alumne, gràfica i escrita; elaborar una presentació multimèdia; exposar oralment el treball; debatre entre els grups de treball, i avaluació i coavaluació. L'objectiu: ser capaç de respondre aquestes dues preguntes:

  • Has resolt l’enigma que es plantejava a l’inici de l’activitat?
  • Podries descriure com era la Gerunda romana?

Connexió amb altres matèries

Treballa altres matèries a través de la Gerunda romana

contacte
Dades de contacte
Carme Baqué
Tel. 972 20 46 37
cbaque@gencat.cat