Empúries

Home / Seus / Empúries / Altres serveis / Lloguer d'espais

Lloguer d'espais

La seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya disposa de diferents espais aptes per a la celebració de diversos actes: recepcions, congressos, seminaris, presentacions...

ORDRE CLT/76/2016, de 4 d'abril, per la qual s'estableixen les quanties de la taxa per la utilització d'espaisen els equipaments culturals i monuments adscrits a l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

Per sol·licitar la reserva de qualsevol dels espais del MAC-Empúries cal adreçar una petició per escrit al correu electrònic macempuries.cultura@gencat.cat.

Per a més informació: 

Tel. 972 77 02 08

Biblioteca_acte
temples_actes
jardins_lloguer

MAC Empúries

C/ Puig i Cadafalch s/n
17130 Empúries-l'Escala
Tel. 972 77 02 08
Fax 972 77 42 60
macempuries.cultura@gencat.cat

[+ info]