CASC

Home / Seus / CASC / Jaciments subaquàtics de Catalunya

Jaciments subaquàtics de Catalunya

Pràcticament tot pot ser transportat per via naval: homes, aliments a l'engròs, o continguts en àmfores, elements constructius, lingots de metall, tota mena d'objectes comerciables, incloent també els d'ús bèl·lic. Carregaments que juntament amb els objectes personals dels viatgers i de la tripulació podem trobar enfonsats.

Des de la seva creació, el CASC ha dedicat un interès especial a realitzar la carta arqueològica subaquàtica de Catalunya: l’inventari dels jaciments, de les seves característiques i del seu estat de conservació.

Sota les aigües resten construccions com algunes estructures portuàries d'Empúries o el poblat neolític de la Draga, en part submergit a l'estany de Banyoles, que amb una antiguitat de 7.000 anys és el jaciment subaquàtic més antic de Catalunya, on es troben els paviments formats per escorces d'arbres i sobre ells, les eines de sílex que encara conserven el seu mànec de fusta. Les particulars condicions que ofereixen les aigües permeten que es conservin materials orgànics com teixits, cuirs, fustes, restes d'aliments, etc., elements que en contacte amb l'aire haurien desaparegut. També gràcies a aquesta capacitat de conservació podem conèixer els vaixells de fusta romans com el del Cap del Volt (Port de la Selva), o els medievals com el Culip VI (Cadaqués) o Les Sorres X (Castelldefels) del segle XIV. A partir d'ells podem avançar en el coneixement de la tecnologia naval antiga i de les condicions de navegació.

En total, s'han documentat a Catalunya 820 jaciments subaquàtics, subdividits en les següents tipologies:

 • Àncora: 33
 • Almadrava: 3
 • Avió: 4
 • Delericte: 382
 • Fondejador: 41
 • General: 60
 • Hàbitat: 11
 • Indeterminat: 147
 • Objecte aïllat: 101
 • Port: 4
 • Submarí: 4
Jaciments subaquàtics
Alt Empordà Baix Empordà
Baix Ebre Baix Llobregat
Baix Penedès Pla de l'Estany
Ribera d'Ebre Segrià
Tarragonès