Seus

Home / Seus / Barcelona / Recerca i conservació

Recerca i conservació

Els Laboratoris del Museu d’Arqueologia de Catalunya serveixen de suport a les activitats de recerca relacionades amb l’estudi de materials arqueològics i articulen tant les necessitats de les seus del MAC com dels projectes vinculats a elles. La seu de Barcelona disposa de laboratoris d'arqueometal·lúrgia i restauració.