Publicacions

Home / Publicacions / Revistes / Empúries

Empúries

Revista de recerca sobre el món clàssic i l’antiguitat tardana

revista_empuries_red

Cap de redacció: Sra. Marta Santos Retolaza
Secretària de redacció: Sra. Núria Molist Capella

Empúries és una publicació bianual que publica, des de l'any 1939, treballs científics de recerca generals sobre el món clàssic i l'antiguitat tardana de Catalunya i de la Mediterrània occidental fins l'alta edat mitjana. La revista desenvolupa una secció de tema monogràfic, amb articles de profunditat, tipus assaig o de síntesi; una d'estudis de tema lliure analítics o concrets, i una secció amb ressenyes bibliogràfiques. Fins a l'any 1983 el títol de la revista va ser Ampúrias.

Actualment la revista Empúries està digitalitzada fins al darrer número i ja es poden consultar els articles en accés obert al RACO (Revistes Catalanes en Accés Obert).

Ampúrias 1 (1939) Ampúrias 28 (1966)
Ampúrias 2 (1940) Ampúrias 29 (1967)
Ampúrias 3 (1941) Ampúrias 30 (1968)
Ampúrias 4 (1942) Ampúrias 31-32 (1969-1970)
Ampúrias 5 (1943) Ampúrias 33-34 (1971-1972)
Ampúrias 6 (1944) Ampúrias 35 (1973)
Ampúrias 7-8 (1945-1946) Ampúrias 36-37 (1974-1975)
Ampúrias 9-10 (1947-1948) Ampúrias 38-40 (1976-1978)
Ampúrias 11 (1949) Ampúrias 41-42 (1979-1980)
Ampúrias 12 (1950) Ampúrias 43 (1981)
Ampúrias 13 (1951) Ampúrias 44 (1982)
Ampúrias 14 (1952) Ampúrias 45-46 (1983-1984)
Ampúrias 15-16 (1953-1954) Empúries 47 (1985)
Ampúrias 17-18 (1955-1956) Empúries 48-50 (1986-1989) Vol. 1 | Vol. 2
Ampúrias 19-20 (1957-1958) Empúries 51 (1998)
Ampúrias 21 (1959) Empúries 52 (2000)
Ampúrias 22-23 (1960-1961) Empúries 53 (2002)
Ampúrias 24 (1962) Empúries 54 (2005)
Ampúrias 25 (1963) Empúries 55 (2007)
Ampúrias 26-27 (1964-1965)  

Normativa per a la presentació d'originals a les revistes Empúries i Cypsela