Jaciments

Home / Jaciments / Castellet de Banyoles

Comparteix: 

Castellet de Banyoles (Tivissa)

presentacio_castellet

VISITES GUIADES A L'ESTIU

Dies: diumenges, 17 de juliol i 21 d'agost
Hora: 11.30 h
Preu: 3 €

El Castellet de Banyoles de Tivissa és un dels poblats ibèrics més importants de Catalunya.

El Castellet de Banyoles es troba situat en un punt estratègic de control del riu Ebre, al marge esquerre, des d'on es domina l'anomenada Cubeta de Móra. En aquest punt es va establir un poblat ibèric d'unes 4,4 Ha i s'hi bastí un petit castell medieval. Els marges verticals sobre la vall del riu i els barrancs de Banyoles i de Molló fan que hi hagi un únic punt d'accés a aquesta península per l'est.

No és clar en quin moment es bastí el poblat ibèric. A partir dels materials ceràmics s’ha proposat una cronologia del segle IV aC, però podria haver existit ja al s.VI aC o abans. Es troba situat en el territori que els autors clàssics varen assignar a la tribu ibèrica dels ilercavons. El lloc respon a un enclavament de control de comerç entre la costa i l'interior a través del riu Ebre, on els colonitzadors grecs i fenicis navegaven a la recerca de cereals, fusta i metalls. L'arribada dels romans va portar a l'abandonament del poblat de manera sobtada a finals del s.III aC. Posteriorment hi hagué algun tipus d'ocupació durant el s.II aC, probablement residual.

La descoberta del poblat ibèric del Castellet es va fer en trobar accidentalment, el 1912, un conjunt d'arracades, braçalets, anells, mànecs d'espill i un petit tresoret de vint-i-nou monedes; l'any 1925 va aparèixer una figura d'una parella de bous de bronze, però va ser el 1927 quan es produí la troballa més important, a partir de la qual es va començar a excavar el poblat: el Tresor de Tivissa. El 1937 Brull i Serra Ràfols hi excavaren i van deixar al descobert bona part de dues torres pentagonals, situades a l'istme de la plataforma peninsular. Les excavacions continuaren als anys 40 i es van trobar una sèrie d'estructures adjacents a la torre sud. Es tracta d'un conjunt d'habitacions que devien formar un barri amb un carrer en direcció N-S que degué separar dos grups de cases o barris.

El Castellet de Banyoles forma part de la Ruta dels Ibers

Informació pràctica

Horaris, tarifes, com arribar-hi

Una vaixella de luxe

El Tresor de Tivissa