Exposicions

Home / Exposicions / PATRIMONI ARQUEOLÒGIC 3D / MUSEU NACIONAL ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA

Comparteix: 

Aequitas

MUSEU NACIONAL ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA

 

Aequipodium o contrapès d’una balança “romana” realitzat en bronze reblert de plom, descobert a la zona portuària de Tàrraco, on segurament es devia utilitzar pel control de les mercaderies a la seva arribada o sortida de la ciutat. Amb un pes excepcional de 38 kg, aquest contrapès és, fins ara, el més gran de tots els coneguts en el món romà. Pertanyeria a una gegantina statera o balança de braç —avui anomenades romanes—, capaç de pesar enormes càrregues de fins 1500 kg o més.

La divinitat femenina representada podria ser l'Aequitas, l’Equitat, deessa del comerç just i dels comerciants honestos.

Bibliografia

Catàleg de l'exposició "Los broncesromanos en España". Madrid, 1990., 73 i 343, cat. 345.

Catàleg de l'exposició "Hispania Romana. DesdeTierra de Conquista a Provincia del Imperio". Electa, 1997., 412, cat. 221.

Catàleg de l'exposició "Tarraco. Capitale de l’Hispania Citerior". Toulouse, 2006., 148, cat. 5.37, 148.

Catàleg de l'exposició  "Paradisus. Jardins i plantes medicinals de Tàrraco a Orléans / Jardins et simples de Tarraco à Orléans". Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, 2012., 24, 24.

Francesc Rodríguez, Joaquín Ruiz de Arbulo amb annex d' Ignacio Montero. "Un aequipondium de peso excepcional y la balanza pública del puerto de Tarraco", 2015. PENDENT EDICIÓ.

 

Aequitas