Exposicions
Comparteix: 

Patena i calze

MAC-OLÈRDOLA

 

Calze i patena procedents de la necròpolis situada al voltant de l'església de Sant Miquel d'Olèrdola, situada a l’interior del recinte emmurallat de la civitasOlerdola.

Ambdues peces, de caire litúrgic, varen ser recuperades de l'interior d'una sepultura antropomorfa l'any 2006, situades sota el crani de d’un individu masculí de poc més de 20 anys, en el marc del projecte de restauració de l'edifici preromànic i romànic. Ambdues peces són de petita mida. El calze presenta una copa hemisfèrica amb una tija de forma bicònica que descansa sobre un peu. La patena està decorada amb un motiu de flor de quatre pètals per les dues cares, complementada en una d’elles per un cercle amb línies en ziga-zaga inscrites. Roseta i ziga-zaga són elements recurrent en aquest tipus de plat.

La troballa és excepcional atesa la seva cronologia, datació aconseguida amb l’anàlisi radiocarbònica de les restes humanes, i el seu valor simbòlic. A Catalunya i a l’Europa cristiana en general hi ha molts pocs exemplars com aquests d’Olèrdola localitzats dins de tombes, objectes que s’associen a personatges eclesiàstics com bisbes i abats. La majoria es daten a partir del segle XII, tot i que la practica es documenta a partir del segle VIII.

Mentre els objectes litúrgics emprats durant la celebració de l'eucaristia havien de ser forçosament elaborats amb materials nobles, algunes de les peces associades a enterraments eren en peltre, una aliatge de plom i estany, a vegades amb altres metalls com coure i antimoni. Contràriament, les peces de peltre foren elaborades expressament com a aixovar funerari.

Bibliografia

GISBERT, M.; MOLIST, N. 2012, Catàleg, in N. Molist (coord.), De Sanctus Michaelis a Sant Miquel. L'església de Sant Miquel d'Olèrdola entre el segle X i el segle XXI, Catàleg de l'exposició. Ajuntament d'Olèrdola i Museu d'Arqueologia de Catalunya, 85-98.Pág.. 85, Fig. 1 del catàleg.

MOLIST, N.; BOSCH, J.M. 2012, El cementiri altmedieval de Sant Miquel d'Olèrdola, in N. Molist i G. Ripoll (eds.), Arqueologia Funerària del nord-est peninsular (segles VI-XII), Monografies d'Olèrdola 3.2, Barcelona, 469-494. Pàg. 479, fig. 9; pàg. 183, fig. 14.

MOLIST, N.; PUJOL, M. 2013, Olèrdola. Guia Didàctica, Museu d'Arqueologia de Catalunya. Fig. pág. 75.

RIPOLL, G.; MOLIST, N. 2014, Cura Mortorum en el Nordeste de la Península Ibérica, siglos IV al XII d.C., Territorio, Sociedad y Poder 9, 5-66. Fig. 3.

 

Calze i patena