El MAC

Home / El MAC / Lloguer d'espais

Comparteix: 

Lloguer d'espais

El Museu d'Arqueologia de Catalunya disposa de diferents espais arreu de Catalunya aptes per a la celebració de diversos actes: recepcions, congressos, seminaris, presentacions... Uns espais excepcionals que donen valor afegit als esdeveniments, envoltats de la nostra història més antiga.

Les condicions i tarifes del lloguer d'aquests espais queden recollides a l'article 7 de l'ordre: 

ORDRE CLT/109/2017, de 25 de maig, per la qual es dona publicitat a les taxes que gestionen el Departament de Cultura i les entitats que en depenen. 

.

.

Per sol·licitar la reserva de qualsevol dels espais del MAC cal adreçar una petició per escrit al correu electrònic infomac@gencat.cat o al mac.cultura@gencat.cat.

Per a més informació truqueu al 93 423 21 49.

MAC-roma

Espais de l'exposició permanent Roma. 

Pla estratègic MAConline

Millorant la nostra oferta museal