El MAC

Home / El MAC / Administració

Museu d'Arqueologia de Catalunya
Serveis Centrals
Passeig de Santa Madrona, 39-41
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
Tel. 93 423 21 49
Fax 93 425 42 44
mac.cultura@gencat.cat