Presentació

Home / Educació / Presentació / Materials i recursos educatius

Comparteix: 

Materials i recursos educatius

El Museu d’Arqueologia de Catalunya posa a disposició dels mestres diversos materials didàctics tant per preparar l’activitat al museu o jaciment, com per treballar a l’aula.

Guies didàctiques

A les guies didàctiques trobareu un recull d’informació per poder preparar la visita al museu o jaciment. Inclou documentació sobre l'element patrimonial, la relació de textos del recorrregut i comentaris sobre els materials arqueològics exposats, així com una relació de llibres i vídeos són útils per preparar la visita.

Empúries

Girona

   

Olèrdola

Ullastret

Guions del professor

Cada taller o visita didàctica disposa d’un guió de l’activitat adreçat al professor per conèixer els objectius, la documentació i el desenvolupament de l'activitat a dur a terme en el museu o jaciment. Els trobareu online a cadascuna de les activitats didàctiques ofertades.

Algunes activitats disposen de Quadern de l’alumne, destinat a treballar l’activitat en el Museu. Aquest dossier s’entrega als alumnes el mateix dia de l’activitat.

Maletes didàctiques

El MAC posa a disposició del professor, en qualitat de préstec, una sèrie de maletes didàctiques que recullen una sèrie de reproduccions d'objectes museístics, oferint tot un seguit de possibilitats i suggeriments per treballar a l'aula. Cada maleta serveix per aprofundir en un tema concret:

  • Els ibers: avenços tècnics i culturals. Servei de prèstec gratüit
  • El món dels ibers a Catalunya. Servei de préstec gratuït per a un període de dues setmanes.