Home / Comunitat / RSS

RSS

RSS

RSS (Rich Site Summary) és un format  de canals web XML utilitzat per a publicar continguts web actualitzats. Si trobeu aquest símbol en alguna de les nostres pàgines indica que hem creat un feed per mostrar contingut al lector RSS.

Alguns lectors recomanats són: Sage, RssReader, FeedDemon, NewsFire i Google Reader.

Et pots agregar els següents continguts:

  • Notícies del MAC
  • Novetats bibliogràfiques de la Biblioteca del MAC Barcelona
  • Sumaris de revistes de la Biblioteca del MAC Barcelona